Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

Η ενεργοποίηση των χαρισμάτων του ανθρώπου.
Κάποιος πλούσιος άνθρωπος έφυγε από το σπίτι του και μοίρασε στους τρεις δούλους του τάλαντα ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός. Επιστρέφοντας πίσω ο κύριος τους τα ζητά πίσω. Οι δύο πρώτοι δούλοι τα αξιοποίησαν τα τάλαντα τους τα αύξησαν και ο κύριος τους επαινεί. Ο τρίτος όμως δούλος φοβήθηκε και έκρυψε το τάλαντο δεν το αξιοποίησε και το παρέδωσε μόνο αυτό πίσω στον κύριο του. Νομίζει ότι εκτελεί το καθήκον τους δίνοντας πίσω ακέραιο το τάλαντο. Όμως ο κύριος ήθελε την αξιοποίηση του ταλάντου και όχι την απόκρυψη του.

Μηνύματα για την εποχή μας

Ο Θεός προικίζει κάθε άνθρωπο με διάφορα χαρίσματα, μικρά ή μεγάλα, λίγα ή πολλά. Ο άνθρωπος οφείλει να αξιοποιήσει τα χαρίσματα αυτά προς όφελος των συνανθρώπων του. ..

Δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος να μην διαπράττει το κακό. Η απραξία και η απάθεια δεν κάνουν χειρότερο τον κόσμο, δεν τον κάνουν όμως και καλύτερο…. Εκείνο που έχει σημασία είναι ο άνθρωπος εκδαπανεί τον εαυτό του στην υπηρεσία του πλησίον του. Κάθε χάρισμα πρέπει να αξιοποιείται για το κοινό καλό, προς όφελος όλων.

Τα χαρίσματα που έχουν οι άνθρωποι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυτοπροβολή και επίδειξη αλλά είναι χρέος του ανθρώπου να τα ενεργοποιεί προς όφελος των συνανθρώπων του. Διαφορετικά τα χαρίσματα αδρανοποιούνται και δεν εξυπηρετούν ούτε τον κάτοχό τους.

Η ποικιλία των χαρισμάτων που υπάρχει δείχνει ότι κάθε χάρισμα έχει τη δική του αξία και αποστολή Αξία δεν έχει αυτό τούτο το χάρισμα αλλά η ενεργοποίηση του για την πρόοδο των ανθρώπων και για τη μεταμόρφωση του Κόσμου.

Ας αξιοποιήσουμε τα χαρίσματα και τα ταλέντα που μας δοθήκαν και ας κάνουμε αυτό τον Κόσμο με την προσωρινή μας παρουσία εδώ καλύτερο .. ας γίνουμε ζώντα παραδείγματα Αγάπης, προσφοράς , συμπόνιας , υπομονής , κατανόησης και ανιδιοτελείας…

Άμα δεν ξερω..δεν γνωρίζω ..δικαιολογούμαι … η Γνώση όμως φέρει μαζί της και Ευθύνη …