Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Το "MATRIX" της Ζωης....

Αγαπητοί φίλοι !
Το πιο κάτω άρθρο- και απολογούμαι που είναι στα Αγγλικά - είναι μια εξαιρετική ερμηνεία του έργου “ The Matrix” … που θεωρείτε μια από τις πιο «προκλητικές» ταινίες που έχουν γυριστεί ποτε όσον αφόρα τη Ζωή στη Γη …δίνει μέσα από μια διάσταση «επιστημονικής φαντασίας» , την Πνευματική διάσταση της Ζωής στη Γη ..

Το ίδιο άρθρο , το είχα στείλει ξανά – ακριβώς 2 χρόνια πριν – αλλά θεωρώ ότι αξίζει πραγματικά κάποιος να το διαβάσει ξανά και ξανά …

Να ‘ σται ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ !!
Νεόφυτος

ESCAPING THE "MATRIX" ........
The Matrix was one of the most popular and thought-provoking movies of all time. Viewers all over the world were captivated by the film’s primary message: People get into deep trouble when they mistake what they perceive for reality. What most viewers do not realize is that prior to the release of this groundbreaking film, western intelligence agencies were already using the term “the Matrix” to describe today’s world. This was in contrast to their work with remote viewers, who would “escape the matrix” to gather intelligence. Art truly does imitate life.
In the movie, the Matrix is an elaborate Artificial Intelligence computer simulation that’s so captivating that people mistake it for reality. People perceive they are walking about and interacting with others, but their physical bodies are actually submerged in fluid-filled pods, “plugged into” the Matrix, while their vital life force is harnessed to power the Matrix.
After Neo (Keanu Reaves) learns the truth, with the help of Morpheus’s (Lawrence Fishburne) training, he is able to overcome his misconception that the Matrix is reality. Neo rebels against the machines that create his false reality and, eventually, he escapes the limitations of the Matrix. To others, he has developed superhuman abilities, but, “in reality,” he has merely recognized the truth.
Escaping the Matrix is a metaphor for the mystic path to enlightenment.
The Matrix can be defined as the world that we perceive, which includes the physical world, as well as higher planes of emotions and thoughts, which also affect us.
Within the Matrix, are countless fear-based thoughts and emotions that condition us to accept limitations. We are taught that we have little power, and what little power we do have, we are advised to delegate to authority figures and experts. Swimming in a sea of negative thoughts, we are prompted to use our creative ability to imagine even more negative thoughts. Without introspection, the Matrix gets darker and more dense.
Anyone who blindly accepts these prevalent, negative thoughts will have his or her life path dictated by the Matrix.
But those who recognize that it is our collective thoughts and beliefs that power the Matrix will recognize the way out.
When we incarnate on earth, we temporarily forget the higher truth of who we are. Our life mission is to remember, to connect with our innermost self, so that we may transcend the Matrix.
The reality we perceive with our senses is not the true reality, but merely a small portion of reality, masquerading as the whole. But, unlike the “alternate reality” that Neo must extricate himself from, in our “reality,” there is no need to rebel. Rather, our goal should be to transcend. We want to “be in this world, but not of it.”
The outer world is a reflection of our inner thoughts and beliefs, whether individual or collective, which have been conditioned by our experience in the Matrix. Consequently, the Matrix is a learning environment, where we get feedback on how our thoughts manifest. Thankfully, our negative thoughts do not (typically) manifest instantaneously. Otherwise, we would risk the spontaneous destruction of our world by thinking negative thoughts.
Clearing yourself of negative energies through daily meditation can provide a direct link to the “ultimate reality,” i.e., the pure consciousness residing within each of us. As your negative beliefs are purified through regular contact with the “light” of your divine nature, unhealthy emotions, such as fear and anger, will naturally begin to diminish, and you’ll be free to transcend to higher states of consciousness. You will “download” more of your own true self, while simultaneously and automatically attracting others of similar vibration.
Your world will become more synchronistic. You will repel angry, fearful people, and those who stick around will become calmer and more centered. You will radiate love. By simply being in higher consciousness, you will have a greater effect on the world than the most gifted orators and political leaders.
The higher your consciousness and energy are vibrating, the faster your thoughts will manifest. When you align with your innermost self, you are aligned more closely with the Source of all creation. At the apex of your individual consciousness, you are connected with The One. You then have at your disposal the entire universe to help you manifest the highest good for all.
In actuality, we are single points of awareness in the Oneness that is Reality. What we interpret as the physical world is the projection of this awareness, which is taking place in the Mind of God. We are, as Shakespeare pointed out, merely “actors” in a divine play.
When we wake up to this knowledge, the play does not stop. We are free to act or interact, in bliss and peace, unattached to the Matrix. We have within us the power to create “heaven on earth.”

Θα εκτιμούσα εάν είχα τα σχόλια και της απόψεις σας , μέσα από τα οποία μπορεί να γίνει ένας διάλογος μέσω του όποιου όλοι μπορούμε να βοηθηθούμε και να εμβαθύνουμε περισσότερο ..

Νεοφυτος